Papa Benedicto XVI (cat)

j

oseph Ratzinger (1927) va ser ordenat sacerdot el 1951 i dos anys després, es doctora en teologia per la Universitat de Munic. Participa al Concili Vaticà II com a teòleg consultor de l’arquebisbe de Colònia. Segueix la seva carrera acadèmica i el 1969 és vicerrector de la Universitat de la Ratisbona on imparteix classes de dogmàtica. L’any 1977, el papa Pau VI el nomena arquebisbe de Munic i cardenal. Serà el novembre de 1981 quan Juan Pau II el converteix en prefecte de la congregació per a la doctrina de la fe, càrrec que manté fins que és escollit papa el 19 d’abril de 2005. El febrer de 2013 va renunciar al cárrec de Papa; ostenta el títol de Papa emèrit.